Lakbér mértékének felülvizsgálata

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének a 60/2002.(XII.18.), az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról  szóló önkormányzati rendeletének 63.§-a szerint a bérlő – kivéve a pályázaton piaci II. lakbérfizetéssel elnyert bérleti jogviszonnyal, valamint a felülvizsgálat megindításának időpontjában a méltányos lakbérmódosításra való jogosultsággal rendelkező bérlő – vagyoni és a bérleményben élő bérlő háztartásának jövedelmi és vagyoni helyzetét évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat alá vont bérlők adatait a Vagyonkezelő küldi meg a Hivatal részére. Az eljárás során a bérlő a 8. mellékletben szereplő kérelem benyújtásával kérheti a lakbér mértékének felülvizsgálatát.

(2) A Hivatal a felülvizsgálattal érintett bérlőket értesíti a felülvizsgálatról. Az értesítő tartalmazza: a felülvizsgálat indokát, célját, a kérelem benyújtásának határidejét, valamint egyéb, a kérelem kitöltésére és benyújtására vonatkozó információkat.

(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerint értesített bérlő a felülvizsgálat iránti kérelmet nem nyújtja be,

  1. ha a felülvizsgálat megindításakor szociális lakbért fizetett, költségelvű,
  2. ha a felülvizsgálat megindításakor költségelvű lakbért fizetett, piaci I.,
  3. ha a felülvizsgálat megindításakor piaci I. lakbért fizetett, piaci II.,
  4. ha a felülvizsgálat megindításakor piaci II. lakbért fizetett, továbbra is piaci II.,

lakbér-kategória szerint kell meghatározni a lakbért.

Szociális alapon kell megállapítani a lakbért, ha

a) a bérleményben élő bérlő és a bérleményben vele egy háztartásban élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének

aa) nem egyedül élő esetén a 320%-át,

ab) egyedül élő esetén a 370%-át,

ac) egyedül élő, nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő esetén, továbbá ha a háztartásban fogyatékos vagy egészségkárosodott személy él a 400%-át, és

b)a bérlő és a bérleményben élő egyéb személyek vagyonnal nem rendelkeznek.

Költségelven kell megállapítani a lakbért, ha

a)a bérleményben élő bérlő és a bérleményben vele egy háztartásban élő személyek egy főre jutó jövedelme a (4) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárt meghaladja, azonban nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének

aa) nem egyedül élő esetén az 590%-át

ab) egyedül élő esetén a 690%-át,

ac) egyedül élő, nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő esetén, továbbá ha a háztartásban fogyatékos vagy egészségkárosodott személy él a 730%-át és,

b) a bérlő és a bérleményben élő egyéb személyek vagyonnal nem rendelkeznek.

Piaci I. lakbér-kategória szerint kell megállapítani a lakbért, ha

a)a bérleményben élő bérlő és a bérleményben vele egy háztartásban élő személyek egy főre jutó jövedelme a (6) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárt meghaladja, azonban nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének

aa) nem egyedül élő esetén a 770%-át

ab) egyedül élő esetén a 950%-át,

ac) egyedül élő, nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő esetén, továbbá ha a háztartásban fogyatékos vagy egészségkárosodott személy él a 1050%-át és,

b) a bérlő és a bérleményben élő egyéb személyek vagyonnal nem rendelkeznek.

Piaci II. lakbér-kategória szerint kell megállapítani a lakbért, ha a bérleményben élő bérlő és a bérleményben vele egy háztartásban élő személyek egy főre jutó jövedelme a (7) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárt meghaladja vagy a bérlő és a bérleményben élő személyek vagyona a (7)  bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoni határt meghaladja.

(9) Az (1) bekezdésben meghatározott felülvizsgálattal összefüggő döntések meghozatalára – átruházott, önkormányzati hatósági jogkörben – I. fokon a polgármester jogosult.

(10) A lakbér mértékének felülvizsgálata során megállapított lakbér-kategória a felülvizsgálati döntés véglegessé válását követő hónap első napjától alkalmazandó.

Hírek a lakáspiacról

Loading RSS Feed

Óbuda aktuál

Loading RSS Feed
Skip to content