Hátralékkezelés

Óbudai hátralékkezelési támogatás

Az önhibáján kívül adósságot felhalmozó háztartás vagy személy részére Óbudai hátralékkezelési támogatásként  egyidejűleg vagy rendszeres, vagy egyösszegű hátralékkezelési támogatás nyújtható.

Rendszeres hátralékkezelési támogatás állapítható meg annak az adósságot felhalmozó személynek, akinek a háztartásában a támogatás megállapításakor az egy főre eső jövedelem nem haladja meg

a)      egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 320%-át (91.200.-Ft)
b)      nem egyedül élőknél az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270%-át (76.950.-Ft)

A rendszeres hátralékkezelési támogatásra jogosult az az adós,

a) aki az adóssága rendezésére az adósságkövetelés jogosultjával részletfizetési megállapodást köt és
b) akinek a kezelendő adóssága nem haladja meg a 528.000.-Ft-ot, valamint
c) aki az alábbi lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik
ca)       2 személyig                       60 m²
cb)       3 személy esetében          70 m²
cc)       3 személynél több lakik a háztartásban a 70 m² és minden további személy után 5-5 m².

A rendszeres hátralékkezelési támogatás összege megegyezik a részletfizetés havi összegének 90 %-ával, de legfeljebb havonta 20.000.-Ft.

A megállapított rendszeres hátralékkezelési támogatás az adósságkövetelés jogosultjához kerül átutalásra.

Akinek a részére rendszeres hátralékkezelési támogatás került megállapításra, köteles havonta egy alkalommal személyesen az adott havi, a támogatással érintett szolgáltató felé befizetett közüzemi számláját, valamint a részletfizetés önkormányzati támogatáson túl fennmaradó havi összegének befizetéséről szóló bizonylatát bemutatni a Lakásügyi Főosztályon.

Amennyiben együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget,  a rendszeres hátralékkezelési támogatás tovább nem folyósítható.

A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság egyösszegű hátralékkezelési támogatást állapíthat meg azoknak az adósságot felhalmozó személyeknek, akiknek a háztartásában a támogatás megállapításakor az egy főre eső jövedelem nem haladja meg

a)      egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260 %-át (74.100.-Ft)

b)      nem egyedül élőknél az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át (65.550.-Ft)

valamint a fentiekben ismertetett lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik.

Az  egyösszegű hátralékkezelési támogatás összege legfeljebb 100.000,-Ft.

Amennyiben az adós részére az egyösszegű hátralékkezelési támogatás megállapításra került, köteles a Lakásügyi  Főosztályon a döntés véglegessé válását követő hónaptól számított 6 hónapon keresztül havonta egy alkalommal személyesen az adott havi, a támogatással érintett szolgáltató felé befizetett közüzemi számláját bemutatni.

Nem nyújtható Óbudai hátralékkezelési támogatás – sem egyösszegű, sem rendszeres – az együttműködési kötelezettségét megszegő háztartásnak a mulasztást követő hónap első napjától számított 24 hónapon belül.

Hírek a lakáspiacról

Loading RSS Feed

Óbuda aktuál

Loading RSS Feed
Skip to content